środa, 05 października 2022 r.  Imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wiadomości z tagiem Land Rover  RSS
Dealerzy BAH sprzedali mniej aut

Dodano: 01.12.2021 11:04 | 41 odsłon | 0 komentarzy

British Automotive Holding, właściciel autosalonów marek Jaguar i Land Rover, opublikował wyniki finansowe za III kwartały 2021 r. Grupa zaprezentowała też informacje dotyczące wielkości sprzedaży aut.

Źródło: https:

BAH bli??ej porozumienia z JLR

Dodano: 04.08.2021 10:51 | 70 odsłon | 0 komentarzy

British Automotive Holding podpisa?? z koncernem Jaguar Land Rover list intencyjny dotycz?cy warunk??w na jakich zawarte zostanie porozumienie w sprawie sp??aty zad??u??enia BAH-u wobec JLR.

Źródło: https:

Kolejne k??opoty British Automotive Holding

Dodano: 06.07.2021 12:00 | 110 odsłon | 0 komentarzy

Jeden z g????wnych dealer??w wchodz?cych w sk??ad British Automotive Holding otrzyma?? wypowiedzenie umowy dealerskiej i serwisowej marek Jaguar i Land Rover.

Źródło: https:

JLR wzywa BAH do zap??aty odsetek

Dodano: 28.06.2021 15:22 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Wypowiedzenie w ubieg??ym roku przez koncern Jaguar Land Rover umowy importerskiej sp????ce zale??nej British Automotive Holding nie by??o ko??cem k??opot??w polskiej firmy.

Źródło: https:

Wyr????nij si? albo zgi??

Dodano: 02.03.2021 17:05 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Jacek G??rski, dyrektor generalny Inchcape JLR Poland: Wielu klient??w poszukuje alternatywy, czego?? co pozwoli??oby si? im wyr????ni?. I my takie wyj?tkowe samochody mo??emy im zaoferowa?. Na przyk??ad Land Rover to marka, kt??ra wywodzi si? z jazd terenowych i jest jedn? z niewielu, kt??re mog? o sobie powiedzie?, ??e s? markami off-roadowymi. Mimo, ??e nasze nowe modele r??wnie dobrze sprawdzaj? si? w mie??cie, to nie zatraci??y swoich terenowych w??a??ciwo??ci.

Źródło: https:

Jaguar Land Rover redefiniuje sw? przysz??o???

Dodano: 15.02.2021 15:08 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z og??oszon? strategi? Reimagine koncern Jaguar Land Rover ma by? tw??rc? ??najbardziej po???danych luksusowych pojazd??w i us??ug dla najbardziej wymagaj?cych klient??w?.

Źródło: https:

BAH b?dzie kontynuowa?? dzia??alno??? dealersk?

Dodano: 10.02.2021 11:32 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Firma wycofa??a si? z planowanego zbycia sieci, zapowiada rozw??j sprzeda??y samochod??w m.in. marek Jaguar Land Rover oraz handlu internetowego.

Źródło: https:

Linda Jackson dyrektor generaln? marki Peugeot

Dodano: 22.01.2021 16:50 | 150 odsłon | 0 komentarzy

Nowa dyrektor Peugeota nabywa??a do??wiadczenie w bran??y samochodowej w Wielkiej Brytanii i Francji. Zajmowa??a si? m.in. finansami i sprzeda??? w markach Jaguar, Land Rover i Rover Group. W 2005 roku do???czy??a do Groupe PSA.

Źródło: https:

Evoque i Discovery Sport wzywane do serwisu

Dodano: 18.01.2021 12:17 | 98 odsłon | 0 komentarzy

W egzemplarzach modeli Range Rover Evoque oraz Land Rover Discovery Sport mo??e doj??? do przeci???enia 48-woltowego uk??adu elektrycznego oraz zwarcia w przetwornicy pr?du sta??ego.

Źródło: https:

BAH wypowiada umowy dealerskie

Dodano: 18.12.2020 15:23 | 113 odsłon | 0 komentarzy

By??y ju?? importer aut marek Jaguar i Land Rover wypowiedzia?? umowy dealerskie i serwisowe w swojej sieci na terenie Polski.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 web-auto.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone