piątek, 01 lipca 2022 r.  Imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Wiadomości  RSS
?wiadkowie wypadkw proszeni s? o pilny kontakt

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 691 odsłon | 0 komentarzy


Radomscy policjanci poszukuj? ?wiadkw dwch wypadkw drogowych - we Wsoli i w Bartodziejach. W pierwszym z nich, kierowca pojazdu uciek? z miejsca zdarzenia. Wypadek we Wsoli wydarzy? si? 21 pa?dziernika ok. godz. 19. Na drodze dla ruchu lokalnego nieustalony nieznany pojazd, najprawdopodobniej koloru czarnego, potr?ci? pieszego i odjecha? z miejsca zdarzenia. M??czyzna trafi? do szpitala. Drugi wypadek, dwa dni p?niej (23 pa?dzierni...
Źródło: www.radommoto.pl

Do kina z www.radommoto.pl! Rozdajemy bilety

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 417 odsłon | 0 komentarzy


Przedstawiamy repertuar kin, "Helios" w Radomiu i dzia?aj?cego przy Grjeckim O?rodku Kultury, do ktrych mo?ecie zdoby? darmowe wej?ciwki na filmy. Wystarczy przys?a? swoje imi?, nazwisko i tytu? filmu, ktry chcecie obejrze? na adres: redakcja@radommoto.pl. Osoby, ktre od nas otrzymaj? informacj? zwrotn?, odbior? wej?ciwki w kasach kin (nale?y mie? przy sobie dokument to?samo?ci). Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy, ale - uwaga...
Źródło: www.radommoto.pl

B?dzie wi?cej policyjnych patroli. Czy b?dzie mniej wypadkw?

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 309 odsłon | 0 komentarzy


Od jutra mo?na si? spodziewa? wi?kszego nat??enia ruchu na polskich drogach w zwi?zku z wyd?u?onym weekendem. Policyjna akcja "Znicz 2016" b?dzie trwa?a od 28 pa?dziernika do 1 listopada. Apelujemy do wszystkich uczestnikw drg - zachowujcie ostro?no?? i bezpiecze?stwo w poruszaniu si? po drogach! Chocia? 1 listopada przypada we wtorek, to ju? jutro i w weekend mo?na si? spodziewa? pierwszych wyjazdw zwi?zanych z Dniem Wszystkich ?wi?tyc...
Źródło: www.radommoto.pl

Odmieniony Volkswagen Golf czeka na wjazd do salonw

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 333 odsłon | 0 komentarzy


W listopadzie zaplanowano ?wiatow? premier? jednego z najpopularniejszych modeli samochodw - Golfa. W od?wie?onym modelu Volkswagen postawi? na bezpiecze?stwo. O popularno?ci danej rzeczy najlepiej ?wiadczy popyt, w przypadku samochodw, ilo?? sprzedanych egzemplarzy. Golf jest jednym z najpopularniejszych modeli, maj?cych klientw na ca?ym ?wiecie. Ten model jest sprzedawany od ponad czterech dekad. Pod koniec zesz?ego roku, liczba sprz...
Źródło: www.radommoto.pl

Zmiana czasu, zmiany w rozk?adzie jazdy linii 7 i 9.

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 333 odsłon | 0 komentarzy


W zwi?zku z wprowadzeniem z soboty na niedziel? czasu zimowego, Miejski Zarz?d Drg i Komunikacji wprowadzi korekty w kursowaniu autobusw na liniach nr 7 i 9. W zwi?zku z przerw? w nauce szkolnej, w dniach31 pa?dziernika (poniedzia?ek) i2 listopada (?roda) zostanie zawieszone kursowanie linii 20, je?d??cej pomi?dzy p?tlami Malczew i Ustronie / Radomskiego. Zmiana czasu nast?pi w nocy z29na30 pa?dziernika(z soboty na niedziel?). Wska...
Źródło: www.radommoto.pl

Nowe modele Citrona - C4 Picasso i Grand C4 Picasso

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 635 odsłon | 0 komentarzy


Zmodyfikowany przd, z dwukolorowym nadwoziem, nowa kolorystyka wn?trza oraz nowe, intuicyjne, praktyczne funkcje, a tak?e nowy silnik - to niektre z cech jakimi odznacza si? trzecia generacja modelu C4 Picasso. Citron zdecydowa?, ?e czas na zmiany w swoich popularnych modelach - C4 Picasso (druga generacja auta, ktra wesz?a na rynek w 2013 roku, znalaz?a ponad 300 tys. klientw) i Grand C4 Picasso. - Nowy Citron C4 Picasso pokazuj...
Źródło: www.radommoto.pl

Promujemy kultur? na drodze! Wrth zosta? Partnerem Akcji!

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 621 odsłon | 0 komentarzy


Wrth Polska jest kolejn? Firm?, ktra wspiera kampani? "Radomskie - regionem kultury na drodze" i w??czy?a si? w akcj? "Jestem uprzejmym kierowc?". Kierowcy otrzymaj? zestawy profesjonalnej chemii samochodowej. Mi?o nam poinformowa?, ?e Wrth Polska zosta? Partnerem Akcji "Jestem uprzejmym kierowc?". Firma znana z solidno?ci i wysokiej jako?ci swoich wyrobw chce promowa? kulturalne zachowania i uprzejmo?? na drodze. Zgodnie z za?o?eniam...
Tagi: Olej
Źródło: www.radommoto.pl

Poszukiwania grzybiarza zosta?y odwo?ane

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 368 odsłon | 0 komentarzy


Policjanci odnale?li 80-letniego Eugeniusza Jurka, mieszka?ca gminy Pionki, ktry w poniedzia?ek wyszed? z domu na grzyby i przez kilkana?cie godzin nie wiadomo co si? z nim dzia?o. M??czyzna ju? wrci? do domu.
Tagi: Policja
Źródło: www.radommoto.pl

M??czyzna wyszed? zbiera? grzyby i nie wrci? do domu. Pomo?esz go odnale???

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 284 odsłon | 0 komentarzy


Policjanciposzukuj? zaginionego Eugeniusza Jurka, 80-letniego mieszka?ca gminy Pionki. Pan wyszed? zbiera? grzyby w Janusznie i do tej pory nie powrci?. O zagini?ciu m??czyzny powiadomi?a w poniedzia?ek wieczorem jego rodzina. Jak ustalili policjanci, wyszed? on z domu ok. godz. 13, wsiad? na rower i pojecha? do pobliskiego lasu w Janusznie na grzyby. M??czyzna ma 170-175 cm wzrostu, szczup?? sylwetk? (wa?y ok. 70 kg) i krtkie, siwe w?...
Tagi: Policja
Źródło: www.radommoto.pl

Podwjny Maraton Halloween! Mamy zaproszenia!

Dodano: 28.10.2016 10:52 | 311 odsłon | 0 komentarzy


Kino Helios zaprasza na podwjny maraton filmowy, w dniach 28 i 31 pa?dziernika. W obu terminach mo?na wybiera? spo?rd a? o?miu horrorw. Mamy dla Was po jednym jednoosobowym zaproszeniu na ka?dy z dwch maratonw. W zestawie pierwszym pojawi? si? cztery niebanalne, rozbrajaj?ce komedie/horrory: Night of the living Deb, Hellbenders, Bunny the killer thing i Witching & Bitching. W drugim zestawie przygotowano "The possession ex...
Źródło: www.radommoto.pl

Obwodnica Kartuz przed terminem

Dodano: 28.10.2016 7:40 | 457 odsłon | 0 komentarzy


Kierowcy podr?uj?cy w okolice Kartuz mog? od 28 pa?dziernika br. jecha? ju? oddan? do u?ytku now? Obwodnic? Kartuz. Wykonawca inwestycji, firma STRABAG, osi?gn??a pozwolenie na u?ytkowanie drogi 4 miesi?ce przed planowanym terminem. Dzi?ki temu podr?owanie po Kaszubach w czasie Wszystkich ?wi?tych i ?wi?t Bo?ego Narodzenia b?dzie szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Ca?o?? inwestycji obj??a budow? ...
Tagi: Aro
Źródło: www.moto3m.pl

Gtechniq auto detailing jak zosta? licencjonowanym detailerem?

Dodano: 28.10.2016 7:40 | 611 odsłon | 0 komentarzy


8 pa?dziernika br. firma Gtechniq Polska zorganizowa?a niecodzienny event. Celem spotkania by?o umo?liwienie entuzjastom motoryzacji wyprbowania swoich si? w autodetailingu. Po krtkim przedstawieniu marki zebrani udali si? do hali, gdzie na t? okazj? przygotowano 10 samochodw (po 2 z ka?dego modelu do demonstracji i do testw). Uczestnicy mogli najpierw obejrze? efekty zabezpieczenia 5 r?nych typw ...
Źródło: www.moto3m.pl

Nowy Fiat 124 Spider ju? dost?pny w Trjmie?cie

Dodano: 28.10.2016 6:30 | 474 odsłon | 0 komentarzy


Powrt ikony - dwumiejscowego roadstera, z tylnym nap?dem, mi?kkim dachem i lekk? wag?. Tak mo?na w skrcie przedstawi? nowego Fiata 124 Spider, ktry w?a?nie debiutuje w Trjmie?cie. W Centrum Motoryzacyjnym Auto Plus mo?na ju? zobaczy? najnowszy model w?oskiego producenta. Termin debiutu - troch? niefortunny, bior?c pod uwag? aur? za oknem, ale samochd znacznie wi?cej ni? ...
Źródło: www.moto3m.pl

Audi Centrum Gdynia. Nowy Salon. Nowe mo?liwo?ci.

Dodano: 27.10.2016 18:09 | 400 odsłon | 0 komentarzy


Jeszcze bli?ej jeszcze wygodniej. Drugi salon Audi w Trjmie?cie miejsce w ktrym poczujesz si? wyj?tkowo, do?wiadczysz technicznej przewagi Audi i prze?yjesz pe?ni? sportowych emocji. W najbli?szy pi?tek 28 pa?dziernika zostanie otwarty po raz pierwszy w historii Gdyni nowy autoryzowany salon i serwis marki Audi. Audi Centrum Gdynia to ju? drugi tak ekskluzywny obiekt firmy ...
Tagi: Audi
Źródło: www.moto3m.pl

Pomorska GDDKiA przygotowana do zimy

Dodano: 27.10.2016 9:52 | 594 odsłon | 0 komentarzy


W pa?dzierniku jak co roku na drogach krajowych rozpoczyna si? zimowa mobilizacja. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Gda?sku jest gotowa do zapewnienia przejezdno?ci oko?o 806 km drg krajowych w wojewdztwie pomorskim. Przygotowania do zimy pracownicy rozpoczynaj? ju? latem, kiedy drogi krajowe oceniane s? pod k?tem technicznym ? sprawdzany jest stan ...
Tagi: Kia, GDDKiA
Źródło: www.moto3m.pl

Auto na gaz? Zadbaj o nie przed zim?

Dodano: 27.10.2016 7:00 | 353 odsłon | 0 komentarzy


Auto na LPG wymaga odpowiedniego przygotowania do zimy, czyli dokonania przegl?du technicznego. Nie warto jednak czeka? z nim do ostatniej chwili, poniewa? jego wykonanie ju? teraz ograniczy zu?ycie gazu oraz zminimalizuje ryzyko uszkodzenia silnika przy ujemnych temperaturach. Podpowiadamy, na co zwrci? uwag? podczas przegl?du auta z instalacj? autogaz. Przegl?d instalacji LPG powinien by? dokonywany zgodnie ...
Tagi: Mini
Źródło: www.moto3m.pl

Seat Mii auto stworzone dla miejskiego t?oku

Dodano: 26.10.2016 9:30 | 676 odsłon | 0 komentarzy


Idealne auto miejskie powinno ma?o pali?, a jego parkowanie nie powinno sprawia? wi?kszych problemw. Dodatkowo musi mie? wygodne wn?trze, ktre doceni? kierowcy cz?sto stoj?cy w miejskich korkach. To w?a?nie tam najcz??ciej dochodzi do st?uczek, zatem gdyby taki samochd jeszcze sam reagowa? na niewielkie przeszkody, wwczas mo?na by mwi? o samochodzie marze?. Seat Mii - ma?y ...
Tagi: Seat
Źródło: www.moto3m.pl

Samochd Jacquesa Chiraca w Galerii Przymorze? czyli niezwyk?a Wystawa Automobili

Dodano: 26.10.2016 7:14 | 620 odsłon | 0 komentarzy


Prawdziwa gratka dla mi?o?nikw i entuzjastw czterech k?ek. W Galerii Przymorze odb?dzie si? kolejny ju? pokaz samochodw klasycznych i ciekawych. Kilkana?cie modeli ozdobi okolice Zielonej ?ciany w dniach 04. i 05. listopada. Pierwszy pi?tek i sobota listopada b?d? wyj?tkow? okazj? do obejrzenia z bliska niespotykanych na co dzie? modeli samochodw. Na odwiedzaj?cych czeka? b?d? motoryzacyjne ...
Tagi: Olej
Źródło: www.moto3m.pl

KWP Gda?sk jesienne nasilenie wypadkw. Policjanci apeluj? o ostro?no?? na drogach

Dodano: 25.10.2016 6:14 | 659 odsłon | 0 komentarzy


Nastanie okresu jesienno-zimowego, a przez to pogorszenie si? warunkw na drogach, powoduje zwi?kszenie zagro?enia bezpiecze?stwa. Dodatkowo, zbli?aj?ce si? ?wi?to zmar?ych z pewno?ci? przyczyni si? do zag?szczenia ruchu na drogach. Od 28 pa?dziernika do 2 listopada br. przewidywany jest wzrost nat??enia ruchu drogowego na drogach wojewdztwa pomorskiego. Zwi?kszone nat??enie ruchu drogowego podczas zbli?aj?cego si? d?ugiego weekendu ...
Źródło: www.moto3m.pl

Auto Plus rozpocz?? budow? nowego multisalonu w Gda?sku

Dodano: 25.10.2016 5:48 | 344 odsłon | 0 komentarzy


Ju? w czerwcu 2017 roku na mapie Gda?ska pojawi si? nowy, multibrandowy salon samochodowy. Centrum Motoryzacyjne Auto Plus przeniesie si? z Wrzeszcza do swojej nowej siedziby w Gda?sku-Matemblewie. W zupe?nie nowym, zbudowanym od podstaw i wed?ug najnowszych standardw budynku znajdzie si? przedstawicielstwo Fiata, Jeep'a i Alfy Romeo. Dotychczasowy salon firmy Auto Plus, przy Genera?a J.Hallera ...
Źródło: www.moto3m.pl

reklama
reklama

Copyright © 2008 - 2022 web-auto.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone